Basistraining TPM

Deze Training gaat over Total Productive Maintenance (TPM)

TPM is een in Japan ontwikkeld verbeterprogramma, waarvan het ontstaan is terug te voeren tot begin 50’er jaren van de vorige eeuw. TPM is Total Productive Maintenance, waarbij Total staat voor totale participatie, iedereen doet mee, en Maintenance de betekenis heeft van het behouden van de ideale procescondities. Het was in die tijd gebruikelijk te denken dat de taak van de productiemedewerkers zich beperkt tot het bedienen van de machine, die van monteurs tot het repareren als die kapot is en de kwaliteitsmedewerkers er zijn ‘voor de kwaliteit’. Als een machine in storing valt, kan de productiemedewerker koffie drinken of een beetje bezemen, terwijl de monteur de machine repareert. Geen wonder dat in bedrijven waar dit regime heerst, de monteurs de productiemedewerkers niet meer dan domme knoppendrukkers vinden. De gedachte achter TPM is om zoveel mogelijk eerstelijns onderhoud, zoals schoonmaken, smeren en een deel van het inspectiewerk door productiemedewerkers te laten uitvoeren. Met het oogmerk om storingen te voorkomen en monteurs uiteindelijk alleen in te zetten voor ingewikkelder technische klussen, maar ook om te zorgen dat productiemedewerkers hun machine beter leren kennen. Dit is een belangrijk onderdeel van TPM, dat Autonoom Onderhoud heet. Met deze methode krijgen productiemedewerkers, naast de monteurs, een rol in het tegengaan van de veroudering van machines en de verhoging van de productiviteit. Met als motto: met z’n allen zijn we verantwoordelijk voor de productiviteit en de levensduur van de machines. Het TPM-huis bestaat uit een aantal pilaren, de bouwstenen van het programma. In deze kennismakingsworkshop passeren ze allemaal de revue.

In deze TPM basismakingstraining gaan we dieper in op de theorie van TPM en de aanpak en organisatie. We staan uitvoerig stil bij elke pilaar van het TPM-huis. De training is een mix van allerlei leervormen, zoals simulaties, discussie, praktijksituaties bespreken en nog veel meer.

Deze training duurt 4 hele dagen, waarvan de laatste twee dagen aaneengesloten zijn. Het maximale aantal deelnemers is 12.

Nu met 20% Zomerboekkorting!

Schrijf je in voor deze Training