Training Strategic Value Selling (SVS1)

Waarom is “Value Selling” geen garantie voor succes?

Omdat we meestal te maken hebben met meerdere “kopers”, die allemaal op hun eigen manier belang hebben met de aankoop beslissing.

Bij de meeste “klanten” heeft “Value” vele vormen en vele ontvangers. De ontvangers/gebruikers/beslissers hebben verschillende posities, hebben verschillende rollen en zijn, op een of andere wijze, in meer of mindere mate, betrokken bij het proces en de uiteindelijke beslissing.

Daarnaast zijn er nog anderen (competitie) die ook een oplossing hebben die waarde heeft voor de ontvangers en die we zullen moeten neutraliseren.

De complexiteit van het proces met zoveel factoren vraagt een strategie om keuzes te maken die samenhangend zijn en het bereiken van het doel  dichterbij brengen en mede om de competitie te verslaan.

Daarom is het “Strategic Value Selling” concept ontwikkeld.

Strategic Value Selling is een proces dat U in staat zal stellen om:

  • Het uiteindelijke doel te bepalen (wat wil ik bereiken?)
  • Uw positie in het proces te herkennen en te bepalen
  • Een strategie te ontwikkelen om de competitie te neutraliseren
  • Te bepalen wie de belangrijkste personen bij de klant zijn en wat hun rol en positie is.
  • Op een lijn te komen met deze personen
  • De verschillende stappen in het proces effectief te plannen en uit te voeren
  • Snel een merkbaar resultaat te boeken

Dat laatste punt wordt bereikt omdat U werkt aan een, door Uzelf geselecteerde account, die de basis vormt voor de analyses, de strategie, het tactisch plan en de uitvoering. De selectie moet gericht zijn op een belangrijke mogelijke prospect, die in 6 maanden tot klant kan worden gemaakt. Het moet een realistische account zijn in handen van de competitie.

Als hierover nog vragen zijn, contacteer dan Uw directe manager.

Zorg dat U de bijgevoegde “Pre-Course Assignment”, voor de gekozen opportuniteit voor de training verwerkt.

Verzamel verder de, in het “Pre-Course Assignment”-formulier, gespecificeerde informatieonderdelen en breng deze gegevens, het ingevulde formulier en de account file mee naar de training.

Opmerking:

De eerste dag van de cursus is voornamelijk inhoudelijk van aard. De tweede dag wordt hoofdzakelijk besteed aan het testen van de strategie en het plan, via de actuele presentatie van Uw Target Account Plan (TAP) aan de groep en het gebruik maken van de gecombineerde kennis, ervaring en vaardigheden  in de zaal om Uw plan, waar mogelijk te kunnen verbeteren.

We hopen U te zien tijdens de training!

Nu met 20% Zomerboekkorting!

Schrijf je in voor deze Training